Mäntsälän Jäähallin laajennus- ja perusparannushanke

Mäntsälän jäähallin laajennus- ja perusparannushankkeen suunnittelu käynnistyi vuonna 2014 Mäntsälän Jää-Tiikerit ry:n tekemän esityksen pohjalta. Tavoitteena oli laatia kunnan päätöksentekoa ja budjetointia, sekä valtionavun hakemista varten selvitys harjoitusjäähallin mahdollisesta sijoittamisesta ja rakentamistavasta Mäntsälän nykyisen jäähallin yhteyteen. Selvityksessä esitettiin luonnostasoinen tilaratkaisu sekä nykyisen hallin perusparannusratkaisu ja toiminnallisten puutteiden korjausratkaisu.

Suunnittelussa tuli kiinnittää erityistä huomiota energiatehokkuuteen, uusiutuvan energian käyttöön ja lauhdelämmön hyödyntämiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 6.6.2018 750 000 € valtionapua rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Mäntsälän kunnanvaltuusto myönsi 24.9.2018 takauksen hankkeen toteuttamista varten otettavalle investointilainalle.

Hanke on päätetty toteuttaa projektinjohtopalvelu mallilla.

 • Projektin johtajaksi valittiin Veli-Matti Hokkanen, Brado Oy
 • Hankintavastaavaksi, Tommi Fredin, Brado Oy
 • Taloteknistentöiden valvojaksi Teemu Takala, Planetcon Oy
 • Pääsuunnittelijaksi Timo Ruohola, ARK-BAU Oy
 • Arkkitehtisuunnittelijaksi, Timo Ruohola, ARK-BAU Oy
 • LVIAJK:n pääsuunnittelijaksi Jussi Jormakka, Insinööritoimisto Jormakka Oy
 • Sähkösuunnittelijaksi Hannu Lehtinen, HL-ELEC Oy
 • Turvallisuuskoordinaattoriksi Joni Tuononen, Brado Oy
 • Terve talo -koordinaattoriksi, Tommi Herva, Brado Oy
 • Tilaajan rakennustekniseksi asiantuntijaksi Hemmo Siljander

Urakoitsijat

 • Rakennusalueen esirakentaminen, Koneyhtymä Rättö Oy

Meneillään olevat kilpailutukset

 • Kylmälaiteurakka, päättyy 14.3.2019
 • Perustusurakka, päättyy 20.3.2019
 • Kaukalourakka, päättyy 27.3.2019
 • Paalutusurakka, päättyy 28.3.2019

Alustava aikataulu

Laajennustyöt käynnistyvät tontin raivauksella, painopenkan teolla sekä alueella sijaitsevan pulkkamäen siirrolla kunnan osoittamaan uuteen paikkaan vuoden 2018 aikana.

Varsinaiset rakennustyöt käynnistyvät huhtikuussa 2019.

Maaliskuu 2019 – Elokuu 2019

 • Työmaan perustaminen
 • Vaihe 1
 • Nykyisen hallin perusparantaminen kentän alueelta
 • Vaihe 2:den aloitus

Elokuu 2019

 • Vaihe 1 valmis

Syyskuu 2019 – Heinäkuu 2020

 • Vaihe 2
 • Vaihe 3
 • Keilahallin koneiden asennukset

Elokuu 2020

 • Uudet pukukoppi- ja varusteiden säilytystilat valmiit
 • Kaikki toiminnot uuteen halliin

Kevät 2021

 • Aurinkosähköjärjestelmän asennustyöt

Hankkeen kuvaus

Hanke käsittää vuonna 2003 käyttöön otetun jäähallin laajentamisen kaksi rataiseksi, sekä nykyisen ja uuden hallin väliin sijoittuvan kolmikerroksisen osan, johon sijoittuu pukuhuone- ja sosiaalitiloja, kahvio- ja kokoustiloja, 8-ratainen keilahalli, telinevoimistelusali, toimistotilat sekä varusteiden kuivatus- ja säilytystilat. Nykyisen jäähallin Veteraanitien puoleiselle sivulle tehdään tilat neljälle pukuhuoneelle sekä toiseen kerrokseen juoksusuora. Laajennuksen yhteydessä nykyisen hallin kylmätekniikka, ilmanvaihto ja LTO-kojeisto sekä ilmankuivatus uusitaan yhdistämällä ne uuden jäähallin laitteistoon, talo- ja kylmätekniset automaatiojärjestelmät tulee ”keskustella keskenään” saumattomasti. Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota energiatehokkuuteen ja mpäristöystävällisyyteen, lauhdelämmön maksimaaliseen hyödyntämiseen, sekä uusiutuvan energian käyttöönottoon. Koko laajennuksen kerrosala on n. 5.000 krsm2.

Nykyinen kaukalo vaihdetaan turvakaukaloksi, kentän valot vaihdetaan led-valoiksi ja äänentoisto uusitaan, sekä paloilmoitinlaitteisto muutetaan osoitteelliseksi. Nykyiset pukukopit muutetaan peilisaliksi ja voimaharjoittelutilaksi. Nykyisen jäähallin toinen kerros uusitaan kokonaan, keittiön ja kokoustilojen paikalle tehdään yleisö wc:t ja nykyisten wc-tilojen paikalle tehdään kahvion myynti- ja keittiötilat, jotka jatkossa palvelevat molempien jäähallien kahviota sekä keilarataa. Toisen kerroksen yläaula muutetaan lämpimäksi tilaksi.

Kylmätekniikka

Mäntsälän jäähalliin päätettiin valita kylmätekniikaksi suorahöyrysteinen hiilioksidijärjestelmä.

Suomalaisissa jäähalleissa hiilidioksidikäyttöisiä jäähdytysjärjestelmiä ei vielä ole käytössä. Maailmalla tällaisia on jo kuitenkin kymmeniä; pääasiassa Pohjois-Amerikassa, Kanadassa, Alaskassa ja pohjoismaista jo Ruotsissa ja Norjassa.

Hiilidioksidi on ainoa kylmäaine, joka on luonnonmukainen, myrkytön ja palamaton. Hiilidioksidilla ei ole vaikutusta ilmaston lämpenemiseen (GWP*=1). Kaikkiin muihin kylmäaineisiin verrattuna hiilidioksidilla on selvästi paras lämmönsiirtokyky ja se kuluttaa vähemmän energiaa.

Jäähallissa hiilidioksidin energiatehokkuus perustuu seuraaviin seikkoihin:

 1. Hiilidioksidin olomuoto on kaasu, joten suorahöyrysteisessä järjestelmässä missä CO2 kiertää kentän rataputkistossa jää pumppauskustannukset kokonaan pois.
 2. Hiilidioksidin avulla on mahdollista siirtää suuria tehoja pienellä kylmäaineen tilavuusvirralla. Jäähdytysjärjestelmän komponenttien, putkikokojen ja erityisesti kompressorin koko pienenee merkittävästi tavanomaisiin komponentteihin nähden.
 3. CO2 -prosessin lauhdelämpötila on lämpötilaltaan valtaosin n. 60 - 70 °C. Se on esimerkiksi käyttöveden tuotantoon soveltuva lämpötila sellaisenaan. Kun lauhteen lämpötila on pääosin yli 60 °C :sta sillä on mahdollista löytää muitakin energiatehokkaita menetelmiä hyödyntää kuin ainoastaan lämminvesivaraajiin varastoituna lämpönä. Mäntsälän jäähallin lämpimät tilat (+20 oC) nelinkertaistuvat, joten lauhdelämmön hyödyntäminen omassa käytössä tuo merkittäviä säästöjä lämmityskuluissa.

Rakennuksen kerrosala

 • Laajennuksen kerrosala on 5302 m2
 • 1. kerros 5832 m2
 • 2. kerros 1589 m2
 • 3. kerros 320 m2
 • katsomotaso 370 m2
 • konehuonekontti 72 m2
 • Koko liikuntakeskuksen kerrosala on 8183 m2
 • Laajennuksen tilavuus on 34030 m3
 • Koko liikuntakeskuksen tilavuus on 57680 m3

Hanke toteutetaan projektinjohtopalvelu malilla, jossa PJP-toteuttaja vastaa rakennuttamistehtävien lisäksi työmaan johtovelvollisuuksien täyttämisestä. PJP-toteuttaja asettaa työmaalle työnjohdon ja suorittaa kohteen päätoteuttajan tehtävät urakoitsijan tapaan, vaikka hankintasopimukset tehdäänkin tilaajan nimiin.